Regjeringa og utbyggjarane ønskjer å auke ordninga om leie-til-eige