– Nedlegging av institusjonsplassar er ei falitterklæring

foto