Politidirektoratet vil ha felles politistasjon med Sverige på grensa