Bane Nor: Vestfoldbanen truleg stengt mellom Tønsberg og Larvik i minst éi veke etter lynnedslag