I desse kommunane jobbar sykkylvingane og strandarane