Kuttet i friinntekta for uføretrygda blir fjerna i statsbudsjettet