- lokalavisa for Stranda og Sykkylven

Politiet meiner Hagen-saka ber preg av ei tydeleg planlagd villeiing