Så mange flyktningar er denne kommunen oppmoda til å busette i år

foto