Har venta i ti år: – Bustadprosjekt endeleg på gli