Arbeidsløysa på nedtur, men ikkje i desse kommunane