Årim vil auke takstane – førte til reaksjonar frå politikarane

foto