– Ingen her vil gå med på å ha legevakt utanfor bygda