Store delar av Danmark er oransje på EUs smittekart