Eksplosjon av svenskar som søkjer norsk statsborgarskap