- lokalavisa for Stranda og Sykkylven

Feriepengane står i fare i ein firedel av norske bedrifter