Sykkylven gjer det betre enn Stranda på denne målinga

foto