Åtvarar: – Vil i praksis bety ei nedlegging av lokalsamfunnet