Enovas største tilskot går oftast til dei med høge inntekter