Laksefisket blir stansa før tida i Nordfjord og Namsfjorden