- lokalavisa for Stranda og Sykkylven

Underhaldningsparkane ventar i spenning på avgjerd frå helsestyresmaktene