For Jelyn er det viktig å ha gode folk rundt seg – dette gir plusspoeng