Innsatsen deira har gjort ein skilnad: – Fleire har råd til å kjøpe mat og gåver sjølve