– Mange kjenner seg åleine no og saknar familie og vener

foto