Lokal næringsdrivande inne på lista over dei rikaste i landet – varslar investeringsstopp