Dette er status for minnelund – lokal kunstnar involvert