Prisane har stige med 5,9 prosent dei siste tolv månadene