Pandemien har ikkje stansa autoritære leiarar og ekstremisme