Tusen skal vaksinerast i forskingsprosjekt i favela i Rio de Janeiro