Arbeidarpartiet vil stramme grepet om oppdrettsnæringa