EU-politikar kallar Sps ønske om reforhandla EØS-avtale «fri fantasi»