Nye reglar – Sjå om du tilhøyrer gruppa som må fornye førarkortet sitt

foto