Det siste året har forbrukarprisindeksen på kjøtt gått opp 13,5 prosent, fisk har auka med 13,6 prosent og meierivarer har gått opp med 10,6 prosent, skriv Nettavisen.

No spår Kjøttleverandørenes foreining (KLF) at prisane på kjøtt skal vidare opp. Enkelte medlemsbedrifter spår at prisane skal opp 20 prosent. KLF har 140 medlemsbedrifter og står for rundt 60 prosent av kjøtt- og eggprodukta i daglegvarebutikkane.

Prisauken kjem ifølgje KLF av at det må kompenserast for auken i produksjonskostnadane til bøndene. Her speler prisveksten på straum inn ettersom kjøtt- og fjørfebransjen er ein svært straumintensiv sektor.

Gjennom nesten alle produksjonsledd er sentrale element varme til koking og straum til kjøling og frysing.

(©NPK)