Møtte kvinnesterkt opp til innhaldsrik feiring

foto