Friskmelder bru: – Vi finn ingenting som tilseier skade