Kyrkjepark og konfirmasjon

foto
Dugande rotaryanarar på dugnad i Kyrkjeparken: bak, frå venstre Knut Jarle Vik, Geir Løseth, Knut Vollstad, Oddbjørn Ramstad, Bjørg Dyrkorn Velle, Roger Kornberg, Arild Sporsheim, Nils Arve Kjemphol, Knut Martin Molnes, Bastian Weiberg-Aurdal, Olaf Ellingsen, Per Ringdal, Sindre Stuen, Hallgeir Lade, Geir Brekke. Foto: Privat