Politiet kan bli mellombels væpna på nasjonaldagen

foto