Gult farevarsel – det vert styrtregn og fare for skred