Merkel besøkte tyske flaumoffer – landesorg i Belgia