Frustrert over tap av legekontor – Krev folkemøte

foto