- lokalavisa for Stranda og Sykkylven

Undersøking: Foreldre lèt barna få mobil og sosiale medium i frykt for at dei skal falle utanfor