Denne bustaden gjekk langt over prisantyding

foto