På garden var det på det meste 120 geiter, 16 kyr og to hestar

foto