Glede over sikring av trafikkfarleg kryss: – Har vore ei stor utfordring