- lokalavisa for Stranda og Sykkylven

Analytikarar trur oljeprisane vil falle igjen