Sjå andre del i portrettserien Folkeferd – tett på Oddmund Ansok