Sølvvinnar Dumoulin slo tilbake etter mental motgang: – Elskar framleis å li på sykkelen