- lokalavisa for Stranda og Sykkylven

Fifa forslår ei mellombels ordning med fem innbytarar