Nytt lågterskelkurs i populær rekreasjonsport

foto