Norsk flaggberar slått ut i butterfly trass norsk rekord: – Ganske fornøgd