Ekspertar usamde om Ronaldo: – Har ikkje kome tilbake for å sitje på benken